Prípadová štúdia: Nové digitálne taktiky do rodinnej firmy

Digitálny marketing sa vyvíja extrémne rýchlo a niekedy ani nie je možné sledovať všetky trendy, zmeny a jeho celkovú evolúciu. To bol aj prípad nášho klienta – rodinnej firmy Antiqua Villa, podnikajúcej v oblasti cestovného ruchu. V tejto prípadovej štúdii Vám priblížime, ako sa nám podarilo pre tohto klienta implementovať nové digitálne marketingové taktiky do jeho portfólia a čo mu to prinieslo.

Profil klienta

Rodinná firma Antiqua Villa je na trhu už viac než 30 rokov a podniká v oblasti cestovného ruchu v regióne Zamagurie. Produktové portfólio tvoria dva piliere, ktorými sú ubytovanie v rovnomennom penzióne v Spišskej Starej Vsi, a splav Dunajca na tradičných drevených pltiach a raftoch. S dlhou dobou na trhu sa však spája aj návyk využívať tradičné formy marketingu a predajných kanálov. To bol aj prípad nášho klienta. Digitálny marketing bol rozbehnutý len veľmi slabo a tak sme stáli pred skutočnou výzvou. Aké nástroje použiť, aby to klientovi prinášalo okamžitý úžitok? Poďme sa na to pozrieť spoločne, čítajte ďalej.

Strategické rozdelenie portfólia

Ako v množstve iných prípadov, aj tu bol mindset nastavený príliš priamočiaro – potrebujeme viac predajov, aby sme zvýšili zisk. Jednoduchšie sa to povie, ako vykoná 🙂 Vedeli sme, že takýto “skromný cieľ” je potrebné rozmeniť na drobné, pretože ináč sa nepohneme. V úplne prvom kroku sme teda pristúpili k rozdeleniu portfólia do dvoch separátnych línií, ktoré sme aj neskôr spravovali osobitne. Prečo? Z jednoduchého dôvodu – hoci je cieľová skupina oboch produktov (ubytovanie aj splav) na prvý pohľad rovnaká = turisti v Pieninách, v skutočnosti je však nehomogénna. Inými slovami, ľudia hľadajúci ubytovanie si vyžadujú trochu iný prístup, ako turisti plánujúci splav rieky. To bol náš prvý, a veľmi dôležitý rozcestník.

Optimalizácia webstránky

Ako obyčajne, ďalším krokom na našej ceste bol audit webovej stránky, ako základného stavebného kameňa v digitálnom marketingu. Klientov web nebol spracovaný práve najhoršie, avšak okrem iných menších detailov chýbalo to najhlavnejšie: zadefinovanie, nastavenie a odmeranie konverzných akcií.

Konverzia predstavuje hlavnú akciu, ktorú chceme aby užívateľ (v tomto prípade návštevník webu) vykonal. Typicky sa jedná o najdôležitejšiu vec pre konkrétny biznis. Môže to byť nákup v e-shope, odoslanie leadového formuláru, rezervácia stretnutia. To sú príklady tzv. primárnych konverzií. Medzi sekundárnealebo tiež mikrokonverzie – zaraďujeme udalosti ako prihlásenie do newslettra, stiahnutie súboru, prečítanie článku a podobne.

Pre segment ubytovanie sme za konverziu určili rezerváciu izby a pre splav Dunajca zase nákup lístka na plte, resp. rafting. Po jasnom zadefinovaní toho, čo je pre nás najdôležitejšie, sme nastavili meranie týchto akcií a ich prepojenie s rezervačnými systémami klienta a Google Analytics 4.

SEO - optimalizácia pre vyhľadávače

Cieľ bol teda jasný – priniesť čo najviac rezervácií penziónových izieb a zakúpených lístkov na splav. Ako ale na web dostaneme tých správnych užívateľov? Tu sme načreli do nášho arzenálu nástrojov a vybrali tie najrelevantnejšie digitálne marketingové taktiky. Ako sme však spomenuli vyššie, dve línie klientovho portfólia si vyžadovali odlišný prístup. SEO (optimalizáciu pre vyhľadávače) sme použili len pre segment splav Dunajca a to z jednoduchého dôvodu. Google totiž vie, že ľudia si pri výbere ubytovania potrebujú najprv porovnať viaceré možnosti (tzv. search intent, alebo tiež vyhľadávací zámer) a z toho dôvodu na popredné miesta umiestňuje najmä agregátory typu booking.com. Bolo by časovo, energeticky a finančne veľmi náročné presadiť sa a preto sme SEO zvolili len pre plte a rafting. A aké to prinieslo výsledky? Parádne!

PPC - platená reklama

Ak niekde nevieme preraziť so SEO-m, zvyčajne nasadzujeme PPC formáty. A tak sme to urobili aj v tomto prípade. Strategická kombinácia plateného vyhľadávania v Googli, reklamy na sociálnych sieťach a remarketingu priniesla pre segment ubytovanie návratnosť výdavkov do reklamy (ROAS) na úrovni 402,46%. Na druhej strane, investovanie do platenej reklamy pre segment splavu Dunajca nedávalo zmysel, pretože sme vďaka získanej druhej pozícii v SERP-e odchytávali štatisticky zhruba 15% všetkých dopytov, čo nám v konečnom dôsledku bohate postačovalo na vykrytie disponibilnej kapacity, ktorú klient vedel obslúžiť. Bez jediného centu na platenú reklamu 🙂

Obsahový marketing

Keďže hodnotný obsah je king, vytvorili sme pre klienta aj sériu blogových článkov, ktoré sme následne distribuovali prostredníctvom vybraných relevantných kanálov. Pre čitateľa sme tak v klientovom mene zhromaždili tie najlepšie tipy na výlety v panenskej prírode Pienin, najčastejšie kladené otázky turistov a predstavenie regiónu. V cestovateľskej trhovej vertikále je takýto typ obsahu mimoriadne prínosný a potvrdilo sa nám to aj pri klientovi Antiqua Villa.

Mediálna podpora

Vytvorené materiály sme totiž okrem vlastných kanálov klienta a platenej inzercie na sociálnych sieťach distribuovali do kontextovo relevantných prémiových slovenských médií ako ta3.com, cestovanie.pravda.sk, dromedar.sk, hiking.sk, či cyklopodcast.sk. Na dodatočné cross-promo sme využili aj sieť natívnych widgetov Engerio (predtým Strossle). Táto podpora nám okrem slušného povedomia o značke priniesla aj dodatočné rezervácie kompletných pobytových balíčkov.

E-mail marketing a SMS marketing

Ďalším mocným nástrojom, ktorý sme do našej stratégie zaradili, bol e-mailový a SMS marketing. Na opätovnú reaktiváciu existujúcich zákazníkov sme využívali klientovu databázu kontaktov, čo prinieslo retenciu klientely, ktorá by v prípade nevyužitia týchto nástrojov pravdepodobne odpadla. Okrem vlastného zoznamu sme využili aj možnosti geografického cielenia prostredníctvom SMS na nových klientov, ktorí vošli do nášho rádiusu.

Automatizácia

Ako typický tradičný podnik so zaužívanými procesmi trpel aj náš klient historickým bremenom v podobe zapisovania rezervácií na fyzické papiere, problému so synchronizáciou rezervácií v systéme, či efektívneho využívania nazbieranej databázy kontaktov. To sme navrhli zmeniť a využiť čo najviac možnosti, ktoré nám dnešné technológie ponúkajú. Zaviedli sme rezervačný systém synchronizovaný so všetkými ubytovacími portálmi, automatizované rozposielanie e-mailov s hodnotným obsahom, či automatizované vyžiadavanie recenzií po pobyte. Klientovi tak odpadla hromada manuálnej práce, vďaka čomu mohol svoje úsilie venovať potrebnejším činnostiam.

Optimalizácia konverzného pomeru

A keď sme už boli na konci celého cyklu, kruh sme uzavreli optimalizáciou konverzného pomeru (CRO = Conversion Rate Optimization), teda pomeru všetkých návštevníkov webu a tých, ktorí vykonali konverziu. Nasadili sme na web transparentné recenzie klienta, vyladili CTA tlačidlá, doplnili fotografie, videá, rozšírili popisy a pridali chat widget. Pretože zlepšenie konverzného pomeru len o 1% dokáže v biznisovom vyjadrení priniesť dodatočných XXX € 🙂

A čo váš projekt? Využívate potenciál digitálneho marketingu naplno alebo stále máte priestor na zlepšenie? Poďme sa na to pozrieť spoločne na bezplatnej konzultácii. Rezervujte si svoje miesto!