Marketingový slovník

Svet digitálneho marketingu je neustále sa meniaci, živý a pulzujúci organizmus, ktorý sa sústavne vyvíja. Práve kvôli tomu je v našom odvetví zaužívaných množstvo výrazov, ktorým bežný užívateľ internetu vôbec nerozumie. Množstvo skratiek, anglikanizmov, či dokonca naplno udomácnených anglických výrazov.

Aby sme Vám pomohli trochu sa v tomto neprehľadnom svete zorientovať, pripravili sme náš vlastný Marketingový slovník. Vyhľadajte pojem, ktorému nerozumiete a nájdite si naše vysvetlenie.

Ak ste hľadaný výraz v tomto zozname nenašli, napíšte nám prosím na info@agenturaluminary.sk a my ho pre Vás radi spracujeme a doplníme.

Marketingový slovník

Svet digitálneho marketingu je neustále sa meniaci, živý a pulzujúci organizmus, ktorý sa sústavne vyvíja. Práve kvôli tomu je v našom odvetví zaužívaných veľa výrazov, ktorým bežný užívateľ internetu vôbec nerozumie. Množstvo skratiek, anglikanizmov, či dokonca naplno udomácnených anglických výrazov.

Aby sme Vám pomohli trochu sa v tomto neprehľadnom svete zorientovať, pripravili sme náš vlastný Marketingový slovník. Vyhľadajte pojem, ktorému nerozumiete a nájdite si naše vysvetlenie.

Ak ste hľadaný výraz v tomto zozname nenašli, napíšte nám prosím na info@agenturaluminary.sk a my ho pre Vás radi spracujeme a doplníme.

A/B test: Metodický postup testovania rôznych variácií výstupov. Môźe sa jednať o výkonnosť dizajnu, kreatívy, umiestnenia prvkov, formulácie textov a pod. Pre A/B testing je dôležitá pomerne veľká báza vstupných dát, aby boli výsledky čo najrelevantnejšie.

Active Campaign: Jeden z mnohých nástrojov pre e-mailový marketing

Ad blocker: Rozšírenie (extension) pre internetové prehliadače blokujúce predovšetkým bannerové reklamy. Internetový obsah možno vďaka ad blockeru zobraziť bez treťostranných reklamných súčastí.

Ad fraud: Forma digitálneho zločinu a podvodu, pri ktorom dochádza k podvodným aktivitám prostredníctvom rôznych robotov. Tie generujú falošné impresie a prekliky, čím zadávateľov reklamy pripravujú o významné množstvá digitálno-marketingových investícií.

Ad network: Reklamná sieť. Jedná sa o tretiu stranu v reklamnom ekosystéme, ktorá spája zadávateľov reklamy a publisherov, na médiách ktorých sa reklama zobrazuje. Príkladom ad networku je napr. GDN.

Ad recall: Vybavenie si reklamy. Metrika, ktorá sa používa na vyhodnocovanie efektivity najmä awarenessových kampaní. Reflektuje úspešnosť snahy o zapamätanie si reklamy v mysliach zákazníkov.

Ad slot: Jedinečný priestor v rámci webovej stránky vyhradený pre umiestnenie reklamy. Môže mať rôzne rozmery, ale najbežnejšie sú square, halfpage, skyscrapper a leaderboard. Do ad slotov je možné vkladať adservingové a meracie tagy, vďaka ktorým má nad týmto priestorom na cudzej stránke do istej miery kontrolu aj zadávateľ reklamy

Adform: Treťostranný reklamný systém určený pre adserving formou RTB ale aj programmaticu, ako aj tracking kampaní, reporting, vytváranie vlastných kreatív a pod.

Adform STT TTE: Rozšírenie pre internetové prehliadače od nástroja Adform, pomáhajúce s detekciou implementácie a funkčnosti adformových skriptov na konkrétnom webe.

ADMA: Asociácia digitálnych marketingových agentúr. Slovenské združenie pre partnerov z odboru digitálneho marketingu.

Adserver: Internetový softvér určený na servovanie reklamy na cudzích weboch formou adservingových tagov. Z vlastného rozhrania je teda možné kreatívu meniť, optimalizovať, využívať dáta za účelom personalizácie posolstva, rotovať, pozastaviť. Trafficking je teda centralizovaný. Je taktiež možné verifikovať doručené výsledky a predchádzať ad fraudu. Vďaka adserveru sa dá tiež reportovať metriky ako jednotná frekvencia v rámci celej kampane, v ktorej sa vyuźívalo viacero systémov, alebo jednotný zásah. Vďaka technológii, na ktorej je adserver postavený, je možné využívať dátové atribučné modely pre lepšie vyhodnocovanie kampaní. Ďalšou pridanou hodnotou je možnosť prepojenia s vlastnými business intelligence nástrojmi a CRM systémami.

Affiliate marketing: Jedna z marketingových taktík, prostredníctvom ktorej dochádza k forme odporúčania produktov medzi partnermi, z predaja ktorých si následne partneri medzi sebou vyplácajú províziu.

Afinita: Ukazovateľ kontextuálnej vhodnosti webu pre konkrétnu cieľovú skupinu. Súvisí s ňou index afinity.

AIDA: Strategický marketingový model vychádzajúci z pohľadu zadávateľa reklamy. Je akronymom anglických slov Attention, Interest, Desire a Action – teda pozornosť, záujem, túžba a akcia. Popisuje cestu zákazníka od prvého kontaktu so značkou (kampaňou), až po finálnu konverziu. Na tento model nadväzuje a viac ho rozvíja koncept STDC.

AIM monitor: Historický názov pre IAB monitor.

Akvizícia: Získanie nového užívateľa, subscribera, followera, zákazníka. Všeobecne platí, že náklady na získanie nového zákazníka sú rádovo vyššie ako na udržanie existujúceho. Značky by sa však z dôvodu všeobecne nízkej lojality zákazníkov mali snažiť o neustále získavanie nových klientov.

ALT text: Pojem súvisiaci najmä s taktikou SEO. Ide o krátky text popisujúci objekt na webovej stránky. Slúži jednak pre vyhľadávače, ktoré nerozumejú obrázkom ako takým, ďalej pre prehliadače – v prípade, že objekt nie je možné zobraziť, prehliadač uvedie aspoň tento popisný text. A pomáha tiež osobám so zrakovým znevýhodnením, ktorým môže objekt prostredníctvom tohto textu lepšie sprostredkovať.

Analýza kľúčových slov: Metodický postup predcházajúci mnohým marketingovým aktivitám. Jedná sa o rozbor kľúčových slov, ktoré užívatelia internetu najviac vyhľadávajú, o výšku ich priemernej CPC, priemernú pozíciu vo vyhľadávaní, objem vyhľadávania a pod. Využíva sa najmä pri taktikách SEO a CONTENT, ale uplatnenie nájde a v ďalších.

Android: Operačný systém určený hlavne pre mobilné telefóny založený na open-source koncepte a v súčasnosti (2022) vlastnený Googlom.

Anchor text: Text pre ukotvenie istej časti webovej stránky. Zvyčajne má podobu hypertextového odkazu, po kliknutí na ktorý sa navigácia v rámci stránky automatizovane prescrolluje na časť stránky, ku ktorej sa daný anchor text viaže. Pomáha pri lepšej a rýchlejšej orientácii na stránke a zlepšuje aj výkonnosť SEO. Pridaná hodnota je aj pri vytváraní URL adries pre stránky, na ktoré chceme napr. v digitálnej marketingovej kampani odkazovať, avšak cieľovú skupinu nemusí zaujímať celý obsah danej stránky. V takomto prípade do URL adresy vložíme anchor text, vďaka čomu zabezpečíme presmerovanie na konkrétnu relevantnú časť webu. Pozor treba dať pri využívaní UTM parametrov – v takomto prípade je potrebné anchor text umiestniť až na koniec celej adresy.

API: Skratka pre Application Programming Interface, teda rozhranie pre programovanie aplikácií.

Apple: Technologická spoločnosť z americkej Kalifornie špecializujúca sa na vývoj softvérových a hardvérových produktov. Preslávila sa vlastným operačným systémom iOS a zariadeniami ako iPhone, iPod, iPad a ďalšie.

ATL / BTL: “ATL = Above The Line. Jedná sa o formu komunikácie zameranú na masy, dobre viditeľnú s veľkými a prémiovými formátmi. Cieľom je vybudovať povedomie. Využíva masové mediatypy ako TV, OOH a prémiové plochy v digitálnom prostredí. Príkladom ATL komunikácie napr. vybranej značky džúsu môže byť televízny spot alebo billboardová plocha. BTL = Below The Line. Komunikácia zameraná sa zúženú cieľovú skupinu s cieľom dosiahnutia konverzie. Využívané sú pritom menej viditeľné formáty, avšak s vyššou mierou konverzie. Príkladom BTL komunikácie značky džúsu môže byť umiestnenie v letákovej kampani partnerského predajného reťazca, prípadne lepšie umiestnenie produktu priamo v predajni.”

ATS: Average Time Spend. Priemerný čas strávený konzumáciou konkrétneho média, alebo tiež priemerný čas strávený na stránke.

Atribúcia: Pojem, ktorý v digitálnom marketingu pripisuje zásluhy jednotlivých zložiek kampaňového mixu na výslednej konverzii. Existujú rôzne atribučné modely, ako napríklad first-click, last-click, data-driven alebo lineárny model. Vyhodnocovať kampane na základe atribúcie je mimoriadne dôležité, pretože každý formát má určitú úlohu a funkciu. Ak by marketér svoju kampaň vzhľadom na počet konverzií vyhodnotil len z pohľadu posledného reklamného formátu, s ktorým užívateľ interagoval, a po ktorom nastala konverzia, veľmi nesprávne by mohol znehodnotiť úlohu videa alebo displayových formátov. Tie sa však v zásadnej miere v predchádzajúcich fázach kampane podieľali na vybudovanie povedomia a preferencií.

Augmented reality: Rozšírená realita. Je prepojením digitálneho a reálneho sveta, pri ktorom môžme prostredníctvom rôznych zariadení preložiť dve vrstvy do jedného obrazu. Príkladom môžu byť interaktívne okuliare, ktoré nám pri pohľade na oblohu zobrazia polohu hviezd, alebo aplikácia nábytkovej firmy, ktorá po nasmerovaní fotoaparátu telefónu na interiérový priestor doplní do tohto priestoru vybraný produkt.

Automatizácia: Marketingová taktika, vďaka ktorej je možné množstvo ľudskej práce nahradiť počítačovým výkonom. Neoddeliteľnou súčasťou je sekvencia po sebe nasledujúcich, automatických udalostí, ktoré sú spúšťané prostredníctvom triggerov. Príkladom automatizácie môže byť získanie e-mailovej adresy prostredníctvom pluginu, ktorá sa automaticky vloží do e-mailingovej databázy. E-mailingový nástroj následne spustí rozosielanie e-mailov, v ktorých užívateľa prevedie rôznymi krokmi. Ideálnym scenárom je následné dosiahnutie konverzie. Využívať sa pritom okrem e-mailu dajú rôzne ďalšie formáty, ako napríklad automatické podporovanie facebookovej reklamy umiestnením rôznych hashtagov a podobne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

C

Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content